Hiển thị một kết quả duy nhất

6.000.000
16.000.000
20.000.000
6.000.000
576.000
20.000.000
1.500.000
741.000
6.000.000
890.000