Hiển thị một kết quả duy nhất

170.000
180.000
250.000
430.000
450.000
450.000
500.000