Bảng ghim thông báo Gold (BD-G-02E17)

890.0002.172.000

Bảng mã màu vải bảng ghim

0983 289 958