Bảng sơ đồ tổ chức khoa nhiễm khuẩn

Bảng sơ đồ tổ chức khoa nhiễm khuẩn là loại bảng từ trắng treo tường có dán decal trực tiếp lên mặt bảng. Bảng được thiết kế dạng sơ đồ các phòng ban trong bệnh viện.

0983 289 958