Hiển thị kết quả duy nhất

1
1
1
1
1
170.000
180.000
200.000
450.000
450.000
450.000