CHÍNH SÁCH TẶNG PHỤ KIỆN CHO KHÁCH HÀNG KHI MUA BẢNG TẠI BANGTOT.VN

Loi bng Phụ kiện tặng
Bảng từ trắng1 bút dạ, 1 bông lau, 4 viên nam châm
Bảng từ xanh1 hộp phấn, 1 bông lau, 4 viên nam châm
Bảng ghim1 hộp ghim ngũ sắc
Bảng Flipchart1 bút dạ, 1 bông lau, 4 viên nam châm và 10 tờ giấy
Bảng led dạ quang1 bút dạ quang, 1 bông lau bảng
Bảng menu1 bút viết dạ quang
Bảng trẻ emTheo nhà sản xuất
Bảng kính1 bút dạ, 1 bông lau
Bảng kính từ1 bút dạ, 1 bông lau, 4 viên nam châm
Bảng combo từ – ghim, bảng 2 mặt di động từ + ghim1 bút dạ, 1 hộp ghim, 1 bông lau bảng và 4 viên nam châm
Bảng di động 2 mặt từ1 bút dạ, 1 hộp phấn, 4 viên nam châm và 1 bông lau