CHÍNH SÁCH TẶNG PHỤ KIỆN CHO KHÁCH HÀNG KHI MUA BẢNG TẠI BANGTOT.VN

Loi bng Phụ kiện tặng
Bảng từ trắng 1 bút dạ, 1 bông lau, 4 viên nam châm
Bảng từ xanh 1 hộp phấn, 1 bông lau, 4 viên nam châm
Bảng ghim 1 hộp ghim ngũ sắc
Bảng Flipchart 1 bút dạ, 1 bông lau, 4 viên nam châm và 10 tờ giấy
Bảng led dạ quang 1 bút dạ quang, 1 bông lau bảng
Bảng menu 1 bút viết dạ quang
Bảng trẻ em Theo nhà sản xuất
Bảng kính 1 bút dạ, 1 bông lau
Bảng kính từ 1 bút dạ, 1 bông lau, 4 viên nam châm
Bảng combo từ – ghim, bảng 2 mặt di động từ + ghim 1 bút dạ, 1 hộp ghim, 1 bông lau bảng và 4 viên nam châm
Bảng di động 2 mặt từ 1 bút dạ, 1 hộp phấn, 4 viên nam châm và 1 bông lau