Bảng kế hoạch công việc

Bảng kế hoạch công việc là loại bảng từ trắng viết bằng bút dạ. Mặt bảng được dán decal nội dung mà khách hàng muốn như lịch trực đêm, lịch làm việc

0983 289 958