Bảng thông tin treo tường

Bảng thông tin treo tường là loại bảng được sử dụng để dán thông báo, ghi chú, giấy tờ… tại các nhà máy, văn phòng, công ty, trường học, bệnh viện, khách sạn,…

0983 289 958