Bảng thông báo có kính

1

Bảng thông báo có kính là loại bảng được sử dụng để ghim thông báo, ghi chú, giấy tờ… tại các nhà máy, công ty, trường học, bệnh viện, khách sạn,…

0983 289 958