Bảng thông tin nhà máy

Bảng thông tin nhà máy là loại bảng được sử dụng để ghim thông báo, ghi chú, giấy tờ… tại các nhà máy, công ty, xưởng, bệnh viện, xí nghiệp..

Call Now