ĐỐI TƯỢNG

Mọi khách hàng mua hàng tại các showrom của Bảng Tốt hoặc đặt hàng online có lưu trữ thông tin khách hàng trên hệ thống.

PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG

  • Khách hàng thân thiết: Khách hàng sẽ trở thành khách hàng thân thiết ngay sau khi tạo mã khách hàng và phát sinh đơn đặt hàng đầu tiên.
  • Khách hàng VIP: Khách hàng sẽ trở thành khách hàng VIP khi doanh số tích luỹ trên mã khách hàng đạt từ 20 triệu trở lên.

CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU THEO HẠNG KHÁCH HÀNG

Nhóm khách hàng % Chiết khấu
Khách hàng thân thiết Chiết khấu 5% / Tổng giá trị sản phẩm bảng của đơn hàng thứ 2
Khách hàng VIP Chiết khấu 10% / Tổng giá trị sản phẩm bảng của đơn hàng

(*) Chính sách này không áp dụng với doanh số bảng kính, bảng foocmica, vận chuyển + lắp đặt