Bảng thông tin khoa cấp cứu

Dùng trong các bệnh viện giúp cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, cũng như các y bác sỹ theo dõi bệnh nhân, thời gian và các thông tin liên quan trong khoa cấp cứu của bệnh viện.

0983 289 958