Bảng thông báo bệnh viện

Bảng thông báo bệnh viện phù hợp với các bệnh viện, phòng khám, dán decal trên mặt bảng từ trắng, theo dõi tên bác sỹ, y tá và hộ lý theo phòng bệnh hoặc thông báo chi tiết để bệnh nhân và người nhà tiện theo dõi tiến trình khám bệnh…

0983 289 958