Bảng lịch công tác phòng khám

Bảng lịch công tác phòng khám giúp theo dõi lịch công tác của từng phòng ban bằng bản lịch công tác tháng. Tăng hiệu quả trong việc kiểm soát công việc cá nhân, đội nhóm.

0983 289 958