Bảng ghim có chân di động Ecotech (D1-G-02E17)

741.0001.810.000

Bảng mã màu vải bảng ghim

0983 289 958