QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN BẢO HÀNH

Nhóm sản phẩmThời gian bảo hành

Bảng từ trắng bề mặt Hàn Quốc

12 tháng

Bảng từ trắng bề mặt Ceramic

05 năm

Bảng từ xanh bề mặt Hàn Quốc

12 tháng

Bảng từ xanh bề mặt Ceramic

05 năm

Bảng ghim

12 tháng

Bảng dạ quang

2 tuần

Bảng giá vẽ trẻ em

12 tháng

Bảng thông tin

12 tháng

Bảng trượt

12 tháng

Bảng kính

Không bảo hành

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

  • Sản phẩm còn thời hạn bảo hành (Tính từ thời điểm mua hàng)
  • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất
  • Bề mặt bảng viết xoá không sạch (với bảng từ trắng, bảng từ xanh)
  • Sử dụng đúng hướng dẫn sử dụng từ nhà sản xuất

SẢN PHẨM KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH MIỄN PHÍ

  • Sản phẩm không được bảo hành miễn phí khi không tuân theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

QUY ĐỊNH VỀ SỬA CHỮA TÍNH PHÍ

  • Các sản phẩm nằm ngoài điều kiện bảo hành miễn phí sẽ được tính phí sửa chữa khi khách hàng có nhu cầu. Chi phí sửa chữa phát sinh được thông báo theo từng trường hợp cụ thể. Chi phí sửa chữa không quá 30% giá trị bảng nguyên giá.