Bảng danh sách bệnh nhân

Phù hợp với từng khoa trong bệnh viện, phòng khám để theo dõi tiến trình điều trị hoặc bác sỹ hiện đang điều trị cho mỗi bệnh nhân.

0983 289 958