Bảng sơ đồ hội đồng điều dưỡng

Bảng sơ đồ hội đồng điều dưỡng được dán decal theo yêu cầu giúp theo dõi và hiểu được cấu trúc, sơ đồ của các phòng ban trong bệnh viện.

0983 289 958