Bảng tin chung cư The Văn Phú Victoria

Bảng tin chung cư The Văn Phú Victoria là loại bảng dùng để dán các thông báo lên trên mặt bảng. Để cho các hộ gia đình cũng như cư dân trong tòa nhà, chung cư được biết.

Call Now