Bảng thông báo cho chung cư

1.200.000

Bảng thông báo cho chung cư là loại bảng dùng để dán các thông báo lên trên mặt bảng. Để cho các hộ gia đình cũng như cư dân trong tòa nhà, chung cư được biết.

0983 289 958