Bảng lật 2 mặt ghim (D2-GLGD-02N17)

1.035.0002.535.000

Bảng mã màu vải bảng ghim