Bảng tin tòa nhà – M1A Thanh Hà

1.600.000

Bảng tin tòa nhà là loại bảng dùng để dán các thông báo lên trên mặt bảng. Để cho các hộ gia đình cũng như cư dân trong tòa nhà, chung cư được biết.

0983 289 958