Bảng tin cư dân

2.000.000

Bảng tin cư dân là loại bảng từ trắng viết bút dạ hoặc bảng ghim nỉ dùng để ghi chú và ghim dán các thông báo lên trên mặt bảng. Để cho các hộ gia đình cũng như cư dân trong tòa nhà, chung cư được biết.

0983 289 958