Bảng thông báo chung cư – Tòa nhà CT1 Kim thi

3.800.000

Bảng thông báo chung cư là loại bảng dùng để dán các thông báo lên trên mặt bảng. Để cho các hộ gia đình cũng như cư dân trong tòa nhà, chung cư được biết.