Bảng thông báo tòa nhà

1.800.000

Bảng thông báo tòa nhà là loại bảng ghim nỉ dùng để ghim các thông báo lên trên mặt bảng. Để cho các hộ gia đình cũng như cư dân trong tòa nhà, chung cư được biết.

0983 289 958