Bảng thông tin sản xuất

Bảng thông tin sản xuất rất phù hợp với các công ty có xưởng sản xuất dùng để theo dõi vật liệu, thời gian của các bộ phận sản xuất.

0983 289 958