Bảng thông tin combo ghim từ trắng

Bảng thông tin combo ghim từ trắng là loại bảng kết hợp giữa mặt từ trắng viết bút dạ và mặt ghim nỉ treo tường. Bảng thông tin combo rất phù hợp với các văn phòng cần ghim tài liệu hoặc thông tin nội bộ trên bảng và có phân tách nội dung.

0983 289 958