Bảng khuông nhạc

Bảng khuông nhạc là loại bảng từ trắng viết bút dạ, có in phủ sẵn film chuyên dụng. Giúp nâng cao hiệu quả dạy và học, đặc biệt là ở môn nhạc lý. Cho phép học sinh dễ dàng hiểu rõ hơn những kiến thức cơ bản nhất về nhịp điệu và giai điệu…

0983 289 958