Bảng hội thảo ghim gập

Bảng hội thảo ghim gập là 1 trong các sản phẩm bảng mang lại sự tiện ích và cao cấp. Bảng được sử dụng nhiều trong các văn phòng, xí nghiệp, nhà máy, trung tâm giáo dục.

0983 289 958