Bảng theo dõi năng suất chất lượng

Bảng theo dõi năng suất chất lượng phù hợp với các công ty có nhà xưởng hoặc làm theo dây chuyền, theo dõi được hiệu quả theo ngày, theo tuần của từng chuyền sản xuất.

0983 289 958