Bảng an toàn công trường

Bảng theo dõi an toàn tại công trường theo dự án và biện pháp khắc phục. Kết hợp sử dụng với các nam châm màu để đánh giá mức độ an toàn, cảnh báo nguy hiểm tại công trường.

0983 289 958