Hiển thị kết quả duy nhất

02.800.000
450.0002.050.000
450.0002.400.000
500.0002.400.000
500.0002.800.000