Hiển thị một kết quả duy nhất

510.0002.530.000
20.000.00032.000.000
1.451.0006.151.000
741.0001.810.000
481.0002.319.000
20.000.00032.000.000