Hiển thị một kết quả duy nhất

400.0002.050.000
420.0002.040.000
430.0001.850.000
440.0002.100.000