Bảng trượt thông minh

Bảng trượt thông minh sử dụng kết hợp nhiều loại bề mặt khác nhau (trắng- xanh – ghim) trên cùng 1 diện tích, giúp cho quá trình dạy học và trình bày nội dung bài học hiệu quả hơn.

 

0983 289 958