Bảng theo dõi mục tiêu sản lượng

Bảng theo dõi mục tiêu sản lượng tại nhà máy giúp luôn bám sát mục tiêu về sản lượng, năng suất lao động, năng suất của dây chuyền sản xuất.

0983 289 958