Bàn bán trú liền ghế

Bàn bán trú liền ghế được sử dụng nhiều cho học sinh tại trường học, phòng làm việc các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học.

0983 289 958