Bảng Thông Minh IR 96 Inch – Bảng Trắng Tương Tác Công Nghệ Cao

Bảng từ tính thông minh là 1 sản phẩm của thương hiệu toàn cầu. Bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, giúp học sinh tập trung hơn trong bài giảng.

 

0983 289 958