Lắp đặt bảng trượt cho trường tiểu học Xuân Phương

Bảng trượt 2 lớp đang được rất nhiều trường học, trung tâm đào tạo. Bảng trượt ngang sử dụng kết hợp nhiều bề mặt bảng trên cùng một diện tích sử dụng.