Bảng Flipchart hội thảo chân chữ Z

1.080.0001.730.000

Bảng flipchart hội thảo được thiết kế chuyên dụng dành cho các gia đình, trường học, trung tâm đào tạo, bệnh viện, công ty, xí nghiệp. Để phục vụ cho các chương trình, hoạt động dạy học, trainer, họp nhóm, huấn luyện đào tạo.

Xóa

0983 289 958