LẮP ĐẶT BẢNG TỪ TRẮNG TREO TƯỜNG TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ICC- VIỆT TRÌ, PHÚ THỌ