Lắp đặt bảng cánh gập tại trường Đại học Y

Bảng cánh gập được lắp đặt tại trường Đại học Y Hà Nội với 2 loại bảng từ trắng viết bút dạ và bảng từ xanh viết phấn.

0983 289 958