Bảng di động 2 mặt mầm non

Bảng di động 2 mặt mầm non là loại bảng được dùng nhiều trong các lớp mầm non, mẫu giáo, trung tâm ngoại ngữ. Bảng được thiết kế 2 mặt theo yêu cầu của khách (từ trắng – từ xanh – ghim nỉ),

0983 289 958