Fullset Bảng Flipchart Acticve – Bộ Bảng Flipchart Cao Cấp Cho Nhà Đào Tạo Chuyên Nghiệp

4.990.000

Flipchart Acticve Fullset – Bộ Bảng Flipchart Đào Tạo Chuyên Nghiệp gồm có:

  • 1 Bảng Flipchart Vadoto Acticve
  • 1 Giá bộ giá kẹp giấy thuyết trình chuyên nghiệp
  • 1 Bút viết bảng trắng
  • 4 Bút sử dụng cho diễn giả
  • 10 tờ giấy A0
  • 1 Bông lau bảng