Bộ bút viết bảng trắng và bông lau bảng cao cấp VADOTO gồm * 4 bút viết bảng trắng cao câp VADOTO với 4 màu xanh dương, đỏ, xanh lá, đen * 1 Bông lau bảng cao cấp VADOTO

Bộ Bút Viết Bảng Trắng Cao Cấp và Bông Lau VADOTO

50.000

Bộ bút viết bảng trắng và bông lau bảng cao cấp VADOTO gồm:

  •  4 bút viết bảng trắng cao câp VADOTO với 4 màu xanh dương, đỏ, xanh lá, đen
  • 1 Bông lau bảng cao cấp VADOTO
  • Bút viết đẹp
  • Bông lau xóa bảng sạch sẽ dễ dàng

0983 289 958