Bộ bút viết bảng trắng và bông lau bảng cao cấp VADOTO gồm * 4 bút viết bảng trắng cao câp VADOTO với 4 màu xanh dương, đỏ, xanh lá, đen * 1 Bông lau bảng cao cấp VADOTO

Bộ Bút Viết Bảng Trắng Cao Cấp và Bông Lau VADOTO

Original price was: 60.000₫.Current price is: 50.000₫.

Bộ bút viết bảng trắng và bông lau bảng cao cấp VADOTO gồm:

  •  4 bút viết bảng trắng cao câp VADOTO với 4 màu xanh dương, đỏ, xanh lá, đen
  • 1 Bông lau bảng cao cấp VADOTO
  • Bút viết đẹp
  • Bông lau xóa bảng sạch sẽ dễ dàng

0983 289 958