LẮP ĐẶT BẢNG TỪ TRẮNG CÓ CHÂN DI ĐỘNG TẠI P. BẾN NGHÉ, Q.1, TP. HỒ CHÍ MINH