Bảng Flipchart chân gấp chữ U

1.647.000

Bảng filchart chân gấp chữ U được thiết kế chuyên dụng dành cho các gia đình, trường học, trung tâm đào tạo, bệnh viện, công ty, xí nghiệp. Để phục vụ cho các chương trình, hoạt động dạy học, trainer, họp nhóm, huấn luyện đào tạo.