bảng đen viết phấn dạy học, bạn có thể dễ dàng trình bày bài giảng, ghi chép thông tin và thực hiện các bài tập trên một bề mặt lớn, không giới hạn. Không những thế, sản phẩm còn cho phép bạn sửa chữa, chỉnh sửa thông tin một cách dễ dàng, giúp cho quá trình giảng dạy và học tập của bạn trở nên hiệu quả hơn.

Bảng Đen Treo Tường

650.0002.400.000

bảng đen viết phấn dạy học, bạn có thể dễ dàng trình bày bài giảng, ghi chép thông tin và thực hiện các bài tập trên một bề mặt lớn, không giới hạn. Không những thế, sản phẩm còn cho phép bạn sửa chữa, chỉnh sửa thông tin một cách dễ dàng, giúp cho quá trình giảng dạy và học tập của bạn trở nên hiệu quả hơn.

0983 289 958