Bảng di động hai mặt: 1 mặt từ xanh + 1 mặt ghim nỉ (D2-X1N-17N)

1.040.0002.490.000

Bảng hai mặt xanh ghim là gì? Đây là bảng 2 mặt gồm 1 mặt từ xanh và 1 mặt ghim nỉ. Bảng có chân di động giúp dễ dàng di chuyển từ nơi này sang nơi khác.

0983 289 958