Hiển thị kết quả duy nhất

750.0004.000.000
1.150.0002.650.000
1.150.0002.600.000
1.150.0002.600.000
1.250.0004.998.000
1.350.0003.100.000