Hiển thị kết quả duy nhất

1.080.0001.730.000
1.150.0001.750.000
1.200.0001.250.000
2.000.0002.200.000

0983 289 958