Bảng vẽ sáng tạo Little Picasso – Size M

982.000

Bảng vẽ sáng tạo Little Picasso size M dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên giúp hỗ trợ các bậc phụ huynh trong quá trình nuôi dạy trẻ, giúp trẻ phát huy khả năng tự học hỏi, khám phá, ý thức tự học so với trẻ em cùng lứa.